Logo nie sprzedaje, ale identyfikuje. Logo czerpie z produktu, którego jest symbolem – nie na odwrót. Logo jest mniej ważne niż produkt, do którego się odnosi. Jego znaczenie jest bardziej istotne niż sam wygląd.

A logo doesn’t sell, it identifies. A logo derives its meaning from the quality of the thing it symbolizes, not the other way around. A logo is less important than the product it signifies; what it means is more important than what it looks like. — Paul Rand 

 

 

LOGO naszej Agencji Reklamowej:

Dość skomplikowana wizja, opowiedziana prostymi kształtami.